Top partner

Vratenie tovaru

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1. V prípade katalógového tovaru, s výnimkou tovaru z kapitoly občerstvenie, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní odo dňa dodania tovaru a to iba za podmienok, že tovar je vrátený na náklady kupujúceho a je zjavne nepoužitý a nepoškodený, v neporušenom originálnom obale.

5.2. Právo odstúpiť od zmluvy kupujúci nemá, ak bol dodaný tovar upravený podľa priania kupujúceho alebo sa jedná o nekatalógový tovar alebo sa jedná o neobvyklé množstvo katalógového tovaru.

5.3. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci neuhradí svoje záväzky za dodaný tovar ani v lehote 30 dní po dátume splatnosti. Po písomnom doručení (e-mailom, poštou) odstúpenia od zmluvy, je kupujúci povinný predávajúcemu bezodkladne vrátiť tento neuhradený tovar v pôvodnom stave a množstve. V opačnom prípade má predávajúci právo využiť všetky dostupné zákonné prostriedky pre vymoženie dlžnej sumy.

 

Kontakt

KIZZE D&S spol. s.r.o.
Kukučínová 4443/28
926 01 Sereď
Slovensko

Predajňa

tel: +421  0904 630 850
e-mail: obchod @ kizze.sk

Predajňa
Pondelok - Piatok: 07:00-18:00
Sobota : 08:00-12:00
Nedeľa: ZATVORENÉ

Zaregistrovať do Noviniek e-mailom