Top partner

Reklamačné podmienky


6. REKLAMÁCIE

6.1. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná lehota stanovená zákonom.

6.2. Reklamácie môže kupujúci uplatniť písomne na adresu sídla predávajúceho v nasledovných prekluzívnych lehotách:

a) v lehote 24 hodín od prevzatia tovaru môže uplatniť reklamáciu:

- na druh

- na množstvo

- na zjavné vady

b) v záručnej lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru na chyby akostné a skryté

6.3. V prípade opodstatnenej reklamácie zabezpečí predávajúci po dohode s kupujúcim odvoz vráteného tovaru. Súčasťou vráteného reklamovaného tovaru je vždy faktúra a potvrdený reklamačný protokol, ktorý zašle predávajúci e-mailom kupujúcemu.

6.4. Kupujúci nie je oprávnený zaslať reklamovaný tovar predávajúcemu dobierkou, takto zaslaný tovar predávajúci nepreberie.

6.5. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej písomného doručenia.

6.6. Predávajúci počas trvania záručnej doby zodpovedá kupujúcemu za všetky dohodnuté vlastnosti predmetu zmluvy a za to, že bude dodaný v dohodnutom množstve, akosti a že si tieto vlastnosti počas záručnej doby zachová.

 

 

Kontakt

KIZZE D&S spol. s.r.o.
Kukučínová 4443/28
926 01 Sereď
Slovensko

Predajňa

tel: +421  0904 630 850
e-mail: obchod @ kizze.sk

Predajňa
Pondelok - Piatok: 07:00-18:00
Sobota : 08:00-12:00
Nedeľa: ZATVORENÉ

Zaregistrovať do Noviniek e-mailom